Konsumenträtt i Sundsvall

konsumenträtt i sundsvallSom konsument befinner du dig i underläge gentemot säljare och butik. De besitter oftast kompetens kring konsumenträtt och har resurser till att föra utdragna konflikter. I syftet att eftersöka ett snabbt avslut i tvisten kan det vara en fördel att vända sig till ett juridiskt kunnigt ombud.

Det är inte ovanligt att som konsument bli missnöjd med en vara, produkt eller en tjänst. Konsumentvägledaren i din kommun i all ära men de driver inga mål. Ämnar du att göra en anmälan till allmänna reklamationsnämnden kan det finnas stora fördelar med att låta en expert upprätta anmälan.

Tvister som rör konsumenträtt handlar ofta om en vara/tjänst som inte motsvarar vad man förväntat sig, eller att säljare/hantverkaren inte håller det han/hon och konsumenten tidigare kommit överens om. I vissa fall kanske överenskommelsen gjorts muntligt, vad gäller i dessa fall?

Vid mindre belopp kan man vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) men rör tvisten större belopp rekommenderas att ta hjälp av ett juridiskt kunnigt ombud. Speciellt om tvisten handläggs i allmän domstol.

 

De konsumenträttsliga lagarna ger konsumenten långtgående möjligheter att hävda sin rätt, men är du som säljare/hantverkare säker på att konsumenten har rätt?

I dessa situationer bör företag vända dig till ett juridiskt kunnigt ombud.